pesten op werk

Pesten op het werk: hoe ga je hiermee om?

Maar liefst 10% van de werknemers in Nederland geeft aan wel eens gepest te worden op het werk. Pesten op het werk is dus weldegelijk een relevant probleem en kan tot ernstige gevolgen leiden. In dit artikel lees je meer over pesten op het werk en hoe je hier het beste mee om kan gaan als gedupeerde.

Waarom pesten op het werk niet stopt

Het pesten kan worden veroorzaakt door veel verschillende personen binnen je werk. Namelijk, door mensen binnen je organisatie, zoals collega’s of leidinggevenden, maar ook door derden, denk aan klanten of patiënten.

Ook de manieren waarop pesten plaatsvindt op het werk, maakt het een lastig probleem. Zo wordt er gepest door het maken van kleinerende opmerkingen, het geven van constante kritiek en door te roddelen en intimideren. In sommige gevallen komt er zelf fysiek geweld aan te pas.

In veel gevallen blijft het pesten maar doorgaan, omdat veel bedrijven geen adequate protocollen hebben tegen pesten. Even ter illustratie, een voorlichting over pesten op het werk en een gedragscode is vaak niet genoeg om het pesten daadwerkelijk te stoppen

De gevolgen van pesten op het werk

Pesten op het werk leidt tot veel pijn, verdriet, ongelukkigheid, ziekteverzuim en in de meest extreme gevallen zelfs tot zelfmoord.

De reden dat pesten op het werk zoveel psychologische schade aanricht, is omdat medewerkers die gepest worden mentaal constant met het pestgedrag bezig zijn.

Dit leidt tot gedemotiveerde werknemers en situaties waarin de drempel om naar het werk te gaan zo hoog wordt dat werknemers volkomen uitgeblust raken en soms zelfs arbeidsongeschikt worden verklaard.

5 manieren om pesten op het werk te stoppen

1. Houdt het pesten bij

Allereerst is het belangrijk om concrete voorbeelden te kunnen geven van het pestgedrag dat je ervaart. Dit doe je door je ervaringen wat betreft het pesten op te schrijven in een logboek.

Benoem in dit logboek in detail wat er gebeurde tijdens specifieke situaties en wie erbij betrokken waren. Vermeld ook de datum en of je het incident hebt gemeld bij je leidinggevende.

Een dergelijk dossier gaat je erg goed van pas komen in het verdere proces en zorgt ervoor dat je zekerder van je zaak bent.

2. Ga het gesprek aan

Wanneer je je gepest voelt, is het belangrijk om dit aan te geven bij degene die jou dwarszit. In veel gevallen heeft de pester niet door dat zijn “grapjes” niet altijd even gepast zijn.

In het geval dat dit eerste gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt, is het aan te raden om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon op je werk.

Een gesprek met iemand die niet direct betrokken is bij het pestgedrag kan tot veel heldere inzichten leiden wat betreft het oplossen van de situatie.

3. Informeer je leidinggevende

Wanneer een gesprek met de pestkop niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kun je er nog altijd voor kiezen om je baas te benaderen.

Namelijk, je werkgever is bij de wet verplicht om het pesten op het werk zoveel mogelijk tegen te gaan en zal je melding dus hoogstwaarschijnlijk serieus nemen.

Bovendien, het kost je werkgever ontzettend veel geld als werknemers verzuimen. Je werkgever heeft dus ook een financiële reden om orde op zaken te stellen en het pesten te stoppen.

4. Dien een klacht in

Als jij vindt dat je werkgever niet genoeg doet om het pestgedrag te stoppen, kun je ervoor kiezen om een klacht in te dienen.

Heeft het bedrijf waarvoor je werkt geen klachtenreglement? Stuur dan een brief naar je werkgever waarin je het pesten gedetailleerd beschrijft en een klacht maakt.

Verder kun je jouw klacht ook indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inspectie zal dan onderzoeken of je werkgever genoeg heeft gedaan tegen het pestgedrag.

In situaties waarin blijkt dat je werkgever te weinig maatregelen heeft genomen tegen het pesten krijgt de werkgever een waarschuwing of boete.

5. Ga weg bij je werkgever

Verder kun je er ook voor kiezen om ontslag te nemen bij je werkgever. Dit is in sommige gevallen de beste optie.

Houdt bij het nemen van ontslag rekening met de verschillende vormen van ontslag en probeer te doelen op een ontslag met wederzijds goedvinden. Zo maak je aanspraak op een transitievergoeding en krijg je vaak nog een tijdje doorbetaald.

Neem eventueel contact op met een juridisch adviseur hoe jij het beste met jouw persoonlijke  situatie om kunt gaan.

Waarom voor jezelf beginnen de oplossing is!

Wanneer je slachtoffer bent geweest van pesten op het werk wil je dit natuurlijk nooit meer meemaken. Echter, wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden, is er altijd de kans dat je opnieuw wordt gepest op het werk.

Neem daarom het heft in eigen hand door voor jezelf te beginnen en maak een einde aan pesterijen op het werk.

Door voor jezelf te beginnen kun je exact doen wat jij wilt en krijg je de waardering die je verdient.

Bovendien kies je zelf je business partners en hoef je geen gedoe meer te accepteren; je bent immers eigen baas.

Op deze manier leidt ondernemen tot veel meer levensgeluk.

De beste manier om voor jezelf te beginnen

Wellicht de beste manier om voor jezelf te beginnen, is door een online onderneming te starten.

De redenen hiervoor zijn divers.

Allereerst heb je niet veel startkapitaal nodig om aan de slag te gaan. Namelijk, wanneer je een goede laptop in bezit hebt, kun je eigenlijk altijd aan het werk, mits je verbinding met het internet hebt natuurlijk.

Verder heb je de vrijheid om zelf te bepalen waar en wanneer je werkt. Ondanks dat dit veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt, leef je een veel gelukkiger leven met deze vrijheden.

Bovendien heb je de vrijheid om zelf te bepalen wat voor werk je verricht. Je kunt dus eindelijk het werk gaan doen waar jij passie voor hebt en waar je goed in bent.

Als laatste kun je echt goed geld gaan verdienen. Je hebt namelijk toegang tot oneindig veel klanten als online ondernemer, waardoor je ontzettend veel geld kunt verdienen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *