Wij zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy online.

We waarderen het dat je gesteld bent op je persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over je verzamelen wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden je hebt.

Wie wij zijn?

Rotgers Consultancy BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonsgegevens die wij over jou verzamelen

We kunnen alleen de diensten in jouw opdracht uitvoeren indien je ons jouw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: naam, adres, e-mailadres. Wij zullen de informatie die je zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken. Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over diensten die worden aangeboden via onze website aan jou, voor facturatie en verwerking van je bestelling. Je gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden worden doorgegeven.

Gebruik e-mail adres

Wij, Rotgers Consultancy BV, gebruiken je e-mailadres dat wij in het kader van je aankoop hebben verkregen na je aankoop om je te informeren over eigen gelijksoortige producten. Je emailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Je kunt je hiertegen verzetten door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Of je kunt een e-mail sturen naar info@onlinestrijders.nl met de mededeling: Ik wil niet dat mijn e-mailadres na aankoop wordt gebruikt om mij te informeren over gelijksoortige producten.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens alleen na toestemming gebruiken om je informatie te sturen over onze producten en diensten. Het is te allen tijde mogelijk je voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan met een bericht aan het hieronder aangegeven contact, of via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Jouw toestemming

Je persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het beheer van je account bij ons;

Ter verificatie van de financiële transacties met betrekking tot de betalingen die je online maakt;

Veiligheid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:

Toegang tot jouw account te beveiligen door wachtwoord en gebruikersnaam die uniek zijn voor jou;

Je persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;

Het versleuteld opslaan van betalingsgegevens met behulp van SSL-technologie.

Je dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om jouw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om je gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om je browser te sluiten wanneer je klaar bent met je sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot jouw persoonlijke informatie verkrijgen als je een gedeelde computer of een computer gebruiken in een openbare plaats.

Jouw rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;

– een wettelijke verplichting na te komen;

– om redenen van algemeen belang, of

– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover

– je de juistheid van de gegevens ontkent;

– de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen;

– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Cookies

We kunnen ook informatie over je online surfgedrag en het gebruik van het internet verkrijgen. Wij doen dit door het plaatsen van een ‘cookie’, dat een klein bestand is, op de harde schijf van jouw computer.

Rotgers Consultancy BV maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van je browser, weer verwijderd (sessiecookies).

Andere cookies blijven achter op jouw apparatuur en stellen ons in staat om je browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies).

De looptijd van de gebruikte cookies kun je in jouw browsermenu inzien. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zal Rotgers Consultancy BV indien wettelijk verplicht, je vooraf – bij het eerste bezoek aan de website – om toestemming vragen. Als je desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Rotgers Consultancy BV opgeslagen zodat je niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer je je toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kun je de cookies verwijderen of laten verwijderen door de browser of virusscanner. Rotgers Consultancy BV gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal je bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien je je toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat je geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google Analytics en Google Search Console) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

3. Tracking cookies: deze cookies volgen jouw gedrag op onze website en stellen ons in staat je bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

Onze contactgegevens

Wij zijn blij met je feedback en vragen. Wil je contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar info@onlinestrijders.nl of schrijf ons; Rotgers Consultancy BV, Heemraadssingel 267, 3023 BE Rotterdam, Nederland.